רוטשילד - צוערי פיס לשלטון המקומי
מסלול תואר שני במנהל ומדיניות ציבורית
" להשפיע קרוב, להגיע רחוק "
Yair Yona_lehashpia karov_03.png

לשלטון המקומי יכולת השפעה עצומה על חיי התושב והקהילה. שינויים שחלו בשנים האחרונות, האצילו לשלטון המקומי סמכויות, ותחומי אחריות משמעותיים, המתרחבים משנה לשנה. לזאת, מתווספת יכולת ביצוע גבוהה ופוטנציאל לחולל שינוי אמיתי. שינוי שעשוי להשפיע על מה שבאמת חשוב לכם: הקהילה, הסביבה והאנשים הקרובים אליכם.

מסלול צוערים לשלטון המקומי בא לתת מענה לצרכים שונים ברשויות המקומיות, ובמרכזן הצורך בטיפוח מנהיגות מקצועית ברשויות מקומיות. במסגרת המסלול ילמדו הצוערים לתואר שני במנהל ומדיניות ציבורית בבית הספר למדעי המדינה באוניברסיטת חיפה.

תכנית ההכשרה אורכת שנתיים בתואר השני ובמהלכן הצוערים לומדים תואר אקדמי ובמקביל לו תכנית הכשרה אשר כוללת - סדנאות ההעשרה, מפגשים עם דמויות מפתח בשלטון המקומי והציבורי בישראל, סמינרים, סיור לימודי בחו"ל והתנסות מעשית ברשויות מקומיות.

המסלול כולל הכשרה בת שנתיים והשמה בתפקידי מפתח ברשויות המקומיות בסיום הלימודים לתקופה של ארבע שנים.

דוגמות לתפקידי יעד, עם סיום ההכשרה:

 • עוזר מנכ"ל/ראש עיר, מנהל מינהל לתחומי הערכה ומדידה, איגום ידע ומידע ותכניות עבודה.

 • עוזר מנכ"ל/מנהל חברה כלכלית לנושאי פיתוח כלכלי ויזמות.

 • רפרנט תכניות אב ופרויקטים (כפוף למנכ"ל או לראש מנהל רלוונטי).

 • רפרנט תכנון (כפוף לראש רשות, מנכ"ל, מנהל יחידה אסטרטגית).

 • מתכלל/מתאם רשותי לחדשנות, גיוס משאבים ושיתופי פעולה חוץ ארגוניים: מגזר שלישי, רשויות שכנות, משרדי ממשלה (כפוף למנכ"ל).

שבוע בחיי סטודנט באוניברסיטת חיפה:

 • יום ג'- לימודים באקדמיה

 • יום ד'- חוץ אקדמי

 • יום פרקטיקום החל מסמסטר הבא

 תנאי קבלה 
 • קבילות אקדמית לתואר שני רלוונטי, בהתאם למוסד הלימוד.

 • מילוי טופס הרשמה מקוון.

 • מבחן ממוחשב.

 • מרכז הערכה.

 • ראיון אישי.

* כל אחד מהשלבים הינו שלב ממיין, המועמד יקבל הודעה על מעבר/אי מעבר לשלב הבא.

במקביל להרשמה לתכנית יש לפעול לקבלה למוסד האקדמי במסלולים הרלוונטים. הקבלה למוסד האקדמי הינה תנאי הכרחי לקבלה לתכנית.

 מה לומדים? 
תואר שני באונ' חיפה: 
מנהל ומדיניות ציבורית, מסלול לניהול שלטון מקומי.
 הטבות 
 • מלגת לימודים מלאה

 • מלגת קיום

 • תכנית הכשרה איכותית וייחודית

 • השמה בסיום הלימודים (בוגרי התכנית ישתלבו בתפקידי מפתח ברשויות המקומיות לתקופה של 4 שנים)

 • שותפות ברשת עמיתים משפיעה ומשמעותית

 צוערים מספרים 

משרד הפנים

משרד האוצר

lentilslogo.jpg