נווט אלינו

שם הבוגר: טל כהן

שם הרשות: קרית מלאכי

תפקיד: יועץ משפטי

בוגר מחזור: א' באוניברסיטת בן-גוריון

שם הבוגרת: אור אבו

שם הרשות: קרית מלאכי

תפקיד: רפרנטית תקציבים

בוגרת מחזור: ב' באוניברסיטת בן-גוריון

שם הבוגרת: אלין וקנין

שם הרשות: קרית מלאכי

תפקיד: מנהלת תחום שירות לתושב

בוגר מחזור: א' אוניברסיטת בן-גוריון

שם הבוגרת: עדן אסולין

שם הרשות: קרית מלאכי

תפקיד: עוזרת מנכ"ל לתוכניות אב ופרויקטים

בוגר מחזור: ב' אוניברסיטת בן-גוריון

שם הבוגרת: בת חן אלגזר

שם הרשות: קרית מלאכי

תפקיד: עוזרת מהנדס העיר לתכנון טקטי ואסטרטגי

בוגר מחזור: ב' טכניון